ghost busters

נובמבר 28, 2006 | 7:05 pm | מצטט: | | תחת קטגוריות:,

סיפרתי למירי על רוח הרפאים הזאת, אבל אני חושבת שדברי לגמרי איבדו מאמינותם, מכיוון ששניה לפני כן סיפרתי לה שראיתי גמל בכביש העוקף.

כן, אין ספק שהגמל הוא זה שגרם לnina לאבד מאמינותה.

0

התגובות סגורות.