סתם שתדעו…

האתר "סתם שתדעו" הוא אתר שמטרתו להציג עובדות מעניינות לגולש. כחלק מתהליך אפיון האתר התקבלה ההחלטה שלא להציג עמוד ראשי סטנדרטי. במקום זאת בכל פעם שהגולש נכנס לאתר הוא יופנה אקראית לעובדה כלשהי. כמו כן, גם הניווט בין העובדות מבוסס על לחיצה על לינק מוביל לעובדה אקראית.
מאחר והעובדות כללו מעט טקסט העיצוב התבסס בעיקרו על על התמונה הראשית של כל עובדה והרקע של העמוד מכיל את אותה התמונה בגדול ובאופן מטושטש.

קישור לאתר


סתם שתדעו