Evento Capsula

האתר של Evento Capsula הוא אתר תדמית שמציג נתונים ותמונות על חבילות נופש שונות באיטליה. האתר נבנה ע"פ עיצוב חיצוני ומבוסס על תבנית שנבנתה מאפס. התקנו באתר תוסף שפות המאפשר למי שמנהל אותו ללהזין כל תוכן ב כמה שפות שירצה.

קישור לאתר


אתר evento capsula