Mansky – מיכל אנסקי

האתר של מיכל אנסקי הוא אתר וורדפרס בסיסי על בסיס תבנית קיימת. ביצענו כמה שיניים בתבנית בת על בסיס עיצוב והוספנו התממשקות עם מפות גוגל על מנת להציג מיקומים ספציפיים של פוסטים על גבי המפה בקטגוריית "נוסעת".

קישור לאתר


mansky - מיכל אנסקי