Nextnine

אפיינו עבור nextnine מערכת גמישה להצגת דאטה ללקוחותיה. המערכת כללה מגוון תצוגות, אפשרויות סינון מרובות, גרפים, הורדות קבצים. שמנו דגש רב על UX על מנת שהמשתמשים במערכת יוכלו להבין אותה בקלות, לעשות איתה הרבה יותר ועדיין לא לאבד אף יכולת שהייתה בגרסה הישנה של המערכת.


Nextnine